Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience wyznaczony został

 Inspektor Ochrony Danych:

Joanna Marczuk - Domińska

kontakt email: inspektor@cbi24.pl

tel. 575 007 332

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience  z siedzibą: ul. kmdr ppor. Bogusława Krawczyka 3, 22-145 Dubienka, tel.: 82 566 80 67, adres e-mail: kontakt@gckicdubienka.naszastrona.net ) reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników, udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności informacyjnej oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. 2019 poz. 1479 ).

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych tj. przez 10 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience  z siedzibą: ul. kmdr ppor. Bogusława Krawczyka 3, 22-145 Dubienka, tel.: 82 566 80 67, adres e-mail: kontakt@gckicdubienka.naszastrona.net ) reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- podjęcia czynności zmierzających do podpisaniu umowa, a następnie podpisania i realizacji zapisów umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

- realizacji wyrażonej zgody przez osobęktórej dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych ustawowo jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celów wymienionych w pkt.3. Zaś w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Godzina

Imieniny

GMINA DUBIENKA

 

Plik:POL gmina Dubienka COA.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

BIP UG Dubienka

Mała książka wielki człowiek

MKiDN

 

OSW Starosiele

Instytut Książki


 

,, Kraszewski. Komputery dla bibliotek" 2022

Biblioteka Narodowa

PROW 2014-2020