Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony gckicdubienka.naszastrona.net .

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience, adres poczty elektronicznej kontakt@gckicdubienka.naszastrona.net . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 566 80 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience
 • Adres: ul. kmdr ppor. Bogusława Krawczyka 3
  22-145 Dubienka
  woj. lubelskie
 • E-mail: kontakt@gckicdubienka.naszastrona.net
 • Telefon: 82 566 80 67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience objęty jest monitoringiem wizyjnym. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Na parterze zlokalizowane są pracownie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka usytuowana jest na piętrze, do wypożyczalni prowadzą schody. Dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia na piętrze są niedostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.                                W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe

W sytuacjach, gdy osoby z dysfunkcją ruchu chcą skorzystać z zasobów bibliotecznych, bibliotekarz każdorazowo schodzi na parter.

Bibliotekarz pomaga również w wyborze książek z większą czcionką.

 

 

 

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Godzina

Imieniny

GMINA DUBIENKA

 

Plik:POL gmina Dubienka COA.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

BIP UG Dubienka

Mała książka wielki człowiek

MKiDN

 

OSW Starosiele

Instytut Książki


 

,, Kraszewski. Komputery dla bibliotek" 2022

Biblioteka Narodowa

PROW 2014-2020